Home » Help Center »

gebruiksvoorwaarden

gebruiksvoorwaarden

Welkom op Made-in-China.com, een gratis en betaalde dienst website, eigendom van en wordt geëxploiteerd door Focus Technology Co. Ltd (hierna te noemen "FOCUS"). De volgende document legt de voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn op uw gebruik van Made-in-China.com, met inbegrip van maar niet beperkt tot de toegang Made-in-China.com voor welk doel dan ook, met behulp van de informatie, diensten en producten die door Made-in -China.com, het bevorderen van zaken tussen de gebruikers van Made-in-China.com in binnen- en buitenland (ook wel aangeduid als "dienst"). Uw gebruik van Made-in-China.com is onderworpen aan deze voorwaarden (ook wel aangeduid als "Overeenkomst"), met inbegrip van enige andere wettelijke kennisgevingen en regelingen van toepassing op de dienst, tussen u en FOCUS.

1. Acceptatie

1.1 Door het gebruik van Made-in-China.com erkent u de voorwaarden hiervan en gaat ermee akkoord dat u de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst zal worden gebonden.

1.2 Bovendien kan deze overeenkomst tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt door FOCUS van tijd zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Gewijzigde voorwaarden zullen geldig zijn na te zijn geplaatst op Made-in-China.com geworden. Uw voortdurende gebruik van onze service, accepteer je de gewijzigde overeenkomst

1.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle verdere upgrade, wijziging, aanvulling of wijziging van de Dienst, of een nieuwe functie die vergroot of versterkt onze service is onderworpen aan deze Overeenkomst. U kunt stoppen met het gebruik van de Dienst op elk gewenst moment.

1.4 Deze overeenkomst kan niet anders worden gewijzigd, tenzij schriftelijk door een bevoegde functionaris van FOCUS ondertekend.

2. Gebruikers

2.1 Made-in-China.com levert diensten aan particulieren en bedrijven die wettelijk bindende overeenkomsten onder toepasselijk recht kan vormen. Als u niet in aanmerking komt, dan kunt u geen gebruik maken van de Dienst.

2.2 FOCUS is verplicht om u te adviseren dat een gebruiker tijdens de toegang Made-in-China.com, moet zich gedragen in overeenstemming met de geldende wetten. FOCUS is niet verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen, veroorzaakt door je gedrag tijdens het gebruik van Made-in-China.com.

2.3 Made-in-China.com kan, naar eigen goeddunken, te weigeren de Dienst voor iedereen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aan u. De service is niet beschikbaar voor leden van Made-in-China.com tijdelijk of voor onbepaalde tijd opgeschort.

3. Registratie Verplichtingen

3.1 Bij de toetreding tot of het lidmaatschap van Made-in-China.com, gaat u ermee akkoord om: (a) te voorzien van juiste, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf (zoals identificatie, contactgegevens en etc.) in het "JOIN FREE "aanvraagformulier (deze informatie zijn de" Registratie Inhoud "), of als onderdeel van uw voortgezet gebruik van de Service en (b) het onderhouden en direct bijwerken van de registratie-inhoud om het waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

3.2 Indien u een geregistreerd op Made-in-China.com zakelijke entiteit vertegenwoordigen, belooft u dat u de bevoegdheid om de entiteit aan deze Overeenkomst te binden.

3.3 Indien u geven alle informatie die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of FOCUS redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, FOCUS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op te schorten of te beëindigen uw dienst zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

3.4 Tijdens het registratieproces, zal je een Member ID en wachtwoord aan te maken. Door een geregistreerd lid van Made-in-China.com (ook wel aangeduid als "lid"), kon je door uw Lid-ID en wachtwoord toegang tot uw eigen rekening.

4. Algemene voorwaarden

4.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw lid-ID en wachtwoord, en zijn volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Lid-ID en wachtwoord. U stemt ermee in om (a) onmiddellijk FOCUS van enig ongeoorloofd gebruik van uw Member ID melden of wachtwoord of enige andere schending van de beveiliging, en (b) ervoor zorgen dat u goed de website te verlaten aan het einde van elke sessie. FOCUS kan niet en zal niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze overeenkomst. FOCUS heeft niet de plicht voor uw schade veroorzaakt door overmacht, zoals aanvallen, eventuele onderbrekingen of storingen.

4.2 U stemt ermee in om de Service te gebruiken alleen voor de doeleinden die zijn toegestaan ​​op grond van (a) de overeenkomst en (b) eventuele geldende wet- en regelgeving of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden.

4.3 U gaat ermee akkoord geen toegang (of poging tot toegang) een van de Dienst door anderen dan door de interface die wordt geleverd door Made-in-China.com middelen.

4.4 U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat FOCUS heeft geen verantwoordelijkheid jegens u of een derde partij voor) een schending van uw verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en voor de gevolgen (met inbegrip van verlies of schade die zich richten kan lijden) van elke dergelijke schending.

4.5 Made-in-China.com sturen of dienen aankondiging of document naar uw e-mailadres (en u akkoord, dat wanneer u de originele e-mailadres tijdens de registratie ingediend wijzigen en deze door Made-in-China.com wordt aanvaard, het nieuwe e-mailadres wordt prevaleren). Als het bericht of document komt aan bij uw e-mail-systeem (of de omstandigheden in de veronderstelling dat de dienst is gedaan te rechtvaardigen), wordt de dienst geacht te zijn voltooid.

4.6 Made-in-China.com heeft het recht om alle soorten van zakelijke informatie met betrekking Made-in-China's diensten door het contact met u hebt verstrekt (met inbegrip van e-mail, mobiele telefoon berichten, etc.) te sturen. U moet een schriftelijke kennisgeving te sturen naar ons als je weigert om door te gaan naar de zakelijke informatie te ontvangen.

5. Informatie verzamelen

5.1 Alleen geregistreerde leden kunnen bieden, post, verzenden, publiceren of te maken (ook wel aangeduid als "voorzien") informatie (zoals bestanden, foto's, video's of andere beelden over persoon en / of entiteit, producten, diensten, aanbiedingen, etc. ) op Made-in-China.com. FOCUS behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om te filteren, te wijzigen, te selecteren en / of een of alle informatie te verwijderen het ongepast acht. Elke deelnemer is zelf & wettelijk verantwoordelijk voor (en dat FOCUS heeft geen verantwoordelijkheid jegens u of een derde partij voor) de juistheid, volledigheid, integriteit, tijdigheid, juistheid en niet-schending van de informatie die u maakt, weer te geven, door te sturen of te verstrekken tijdens het gebruik van de Dienst en voor de gevolgen van je acties (met inbegrip van verlies of schade die zich richten kunnen lijden) door dit te doen.

5.2 Elke lidstaat erkent en garandeert dat informatie verstrekt aan Made-in-China.com mag niet (a) zijn obsceen, bevatten, afleiden elke porno, sex-gerelateerde merchandising, een andere inhoud, anders bevordert expliciete seksuele materiaal of is anderszins schadelijk mensen, (b) lasterlijk, smadelijk, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig intimiderend, (c) discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd, (d) het bevorderen schendt of anderszins medeplichtig, de inbreuk aan te moedigen, in strijd zijn met het auteursrecht, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een derde partij, de rechten van publiciteit of privacy, of enige andere rechten van derden, en (e), worden beperkt of verboden door de wet.

5.3 Hoewel FOCUS maakt grote inspanning om de verstrekte informatie te bevestigen, FOCUS garandeert niet en is niet wettelijk verantwoordelijk voor de juistheid, integriteit, kwaliteit en niet-schending van dergelijke informatie.

5.4 FOCUS verzamelt informatie over personen / bedrijven, producten en aanbiedingen, en bouwt zijn eigen database. FOCUS houdt het auteursrecht over alle gerelateerde informatie en web ontwerpen. Ongeoorloofd kopiëren of commercieel gebruik van de inhoud verkregen van Made-in-China.com is ten strengste verboden, en FOCUS behoudt zich recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van een dergelijke activiteit te nemen.

6. Link

Made-in-China.com kan links bevatten naar andere websites, maar FOCUS heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en middelen door die door deze websites hebben. Wees voorzichtig over algemene voorwaarden dergelijke sites 'en / of privacy voordat u dergelijke sites . FOCUS onderschrijft deze niet en is niet verantwoordelijk voor de geldigheid van de inhoud, reclame, diensten, producten of informatie uit genoemde linken websites. U erkent dat FOCUS is niet aansprakelijk of verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt door geen inhoud, reclame, dienst, product of informatie van de websites koppelen.

7. Charge

7.1 De toegang tot en het gebruik van Made-in-China.com evenals registratie als een Geregistreerd lid zijn gratis. FOCUS behoudt zich het recht voor het opladen clausule te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zou de gewijzigde bepaling over Made-in-China.com onmiddellijk.

7.2 FOCUS biedt bepaalde diensten aan gebruikers die een specifieke registratie proces en / of verificatie proces hebben ondergaan en is overeengekomen om te betalen voor dergelijke diensten ("Premium Services", zoals reclame, handel of het lidmaatschap diensten). Gebruik van bepaalde diensten of functies van Made-in-China.com die deel uitmaken van een Premium Service worden beheerst door aanvullende voorwaarden onder afzonderlijke overeenkomsten in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden

7.3 Houdt u er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor alle hardware, software, diensten en andere kosten die u maakt tijdens de toegang tot onze website en Internet gebaseerde data op onze servers. FOCUS behoudt zich het recht voor om te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, sommige of alle van de diensten en / of functies te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving.

8. Geschillenregeling

8.1 In het geval dat een gebruiker een klacht heeft, onenigheid of geschil met een partij bij een transactie of andere gebruikers, zoals gebruiker erkent en stemt ermee in dat FOCUS heeft het recht (maar niet de verplichting) om te accepteren en omgaan met de klacht, tweedracht of geschil met uw toestemming. Je moet materiaal dat kan worden gebruikt als een afschrikmiddel tegen de klacht, onenigheid of geschil op een bepaald tijdstip wanneer u het bericht per e-mail of enig ander middel van Made-in-china.com ontvangen bieden, anders FOCUS zou omgaan met de klacht, onenigheid of geschil naar eigen goeddunken met zijn onafhankelijk oordeel, waarbij de resolutie ongunstig zou zijn voor jou. FOCUS kunnen de beperkingen op te leggen, op te schorten of het gebruik van de Dienst te beëindigen of te weigeren uw toegang Made-in-China.com als er sprake is van een schending van de artikelen van deze overeenkomst en andere voorwaarden, voorschriften en het beleid voor het gebruik van een Dienst.

8.2 U erkent en beloven dat (a) de mogelijkheid van het maken van een vonnis en / of behandeling van een klacht, onenigheid of geschil is beperkt, (b) geen warrant worden gemaakt dat de resultaten zouden aan uw eisen voldoen, anticiperen, of hoop , (c), en in geen geval zal FOCUS aansprakelijk zijn voor het oordeel of de resultaten. Het is recht FOCUS om te beslissen al dan niet deel te nemen aan de behandeling van de klacht, onenigheid of geschil.

8.3 U stemt ermee in FOCUS van elke inbreuk of schending van uw wettelijke rechten onmiddellijk op de hoogte door het gebruik van de dienst en verlenen van de nodige bewijzen. U bent aansprakelijk voor de authenticiteit en de legitimiteit van uw daad.

8.4 Indien de lidstaat in strijd is met het even welke punten van deze overeenkomst of andere voorwaarden, voorschriften en het beleid voor het gebruik van een Dienst, volgens de wettelijk effectieve arresten en beschikkingen van de mensen van de rechtbank te controleren of FOCUS 'argwaan naar eigen goeddunken, FOCUS behoudt zich het recht om de administratie van een dergelijke schending te publiceren op de website, en maak andere passende behandelingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot beëindiging van de dienst, het verbod op het gebruik van Made-in-China.com permanent.

9. Beëindiging

9.1 FOCUS behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de Dienst tijdelijk of definitief te beëindigen of te weigeren uw toegang tot Made-in-China.com voor een van de volgende redenen waar u:
(A) Gebruik Made-in-China.com voor frauduleuze of illegale activiteiten, of in strijd zijn met geldende wet- en regelgeving of richtlijnen, of worden betrokken bij activiteiten die de rechten van FOCUS of anderen kunnen beschadigen.
(B) Gebruik Made-in-China.com in verband te verzenden of te voorzien van valse informatie met uw lid account of spamberichten of herhaaldelijk hetzelfde product informatie te publiceren.
(C) het plaatsen van materiaal aan leden die geen verband houden met de internationale handel of zakelijke samenwerking.
(D) zich voordoen als of onrechtmatig gebruik van de naam van een andere persoon of bedrijven om informatie te plaatsen of zaken doen van elke vorm.
(E) zich ertoe verbinden geen regeling om de integriteit van de computer of netwerken die worden gebruikt door Made-in-China.com en / of andere gebruikers te ondermijnen en te proberen om onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of controle van dergelijke computersystemen of netwerken.
(F) Post of overdracht van documenten of materialen die elke computer virussen of andere destructieve apparaten en codes die het effect van schadelijke hebben, interfereren met, onderscheppen of onteigenen van een software of hardware-systeem, data of persoonlijke informatie bevatten.
(G) te verkrijgen met alle middelen Made-in-China.com gebruikersnaam en / of wachtwoord-lid.
(H) Breng de dienst van Made-in-China.com (met inbegrip van maar niet beperkt tot de gebruikersnaam en het wachtwoord van het lid) of relevante zakelijke informatie verkregen van Made-in-China.com in welke vorm dan ook. "

9.2 FOCUS behoudt zich het recht voor om uw service te beëindigen, te weigeren uw gebruik van Dienst of weiger je toegang Made-in-China.com te allen tijde om welke reden, naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving. Wanneer uw gebruik van de Dienst is opgeladen, zijn we gerechtigd om dit te doen op basis van een redelijk vermoeden en melding via e-mail, en niet verantwoordelijk voor de gevolgen (met inbegrip van verlies of beschadiging) van de acties die door dit te doen.

9.3 U zult niet in staat zijn om (a) gebruik maken van de website of de dienst, (b) post, bieden, verzenden of publiceren van informatie op de website, (c) toestaan ​​dat anderen te plaatsen, om te voorzien, verzenden of publiceren van informatie op de website op uw rekening. Uw registratie informatie of andere informatie die u verstrekt zal worden verwijderd of weggooien. Wij behouden ons het recht voor om uw juridische verantwoordelijkheden voor uw schending van de wet of de overeenkomst voort te zetten.

10. Aansprakelijkheid Disclaimer

10.1 Made-in-China.com is niet aansprakelijk voor onderbreking van direct of indirect de dienst als gevolg van overmacht, hardware storing, software gerelateerde problemen, telecommunicatie, elektrische storingen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, oorlog, overheidsmaatregelen acties , menselijke fout of andere obstakels. De diensten voor u beschikbaar op Made-in-China.com kunnen fouten bevatten en onze service is onderworpen aan periodes van onderbreking. Terwijl FOCUS doet haar best om de beschikbare functies op Made-in-China.com diensten te behouden, FOCUS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten gehouden, defecten, gederfde winst, of andere gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

10.2 FOCUS biedt de diensten op Made-in-China.com "as is", zonder enige garantie. Alle uitdrukkelijke garanties en alle impliciete garanties, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten worden hierbij afgewezen voor zover toegestaan ​​door de wet.

10.3 In geen geval zal de focus aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere en typische schade, of welke schade dan ook, die voortvloeit uit de uitvoering van Made-in-China.com of uit het gebruik van diensten die door middel van een van de leden deze website, zelfs als Made-in-China.com hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

10.4 Made-in-China.com is vertaald in het Japans, Frans, Spaans, Duits, Portugees, Italiaans, Russisch, Koreaans, Arabisch en Indiase versies van vertaalsoftware. Focus is niet verantwoordelijk voor het verschil tussen de Engels versie en andere talen bovengenoemde versies van de website. Als er een conflict, zal de Engels versie voorrang.

10.5 Als u ontevreden bent met Made-in-China.com, of enig gedeelte, is uw enige zijn om stoppen met het gebruik van de website.

10.6 FOCUS is eigenaar van alle wettelijke rechten, titels en belangen in en op de Dienst, met inbegrip van alle rechten van intellectuele eigendom die zijn vervat in de Dienst (of deze rechten toevallig of niet zijn ingeschreven, en waar ter wereld deze rechten kunnen bestaan).

10.7 Om te voldoen aan wet- en regelgeving, het beleid van andere landen, die altijd verschillend zijn, de inhoud kan enigszins afwijken wanneer gebruikers uit verschillende landen. FOCUS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het blokkeren van de weergave van de informatie die overtreding van wetten zijn en regelgeving en beleid van andere landen.

11. Afwijzing van garanties voor producten Database

Gaat u ermee akkoord uitdrukkelijk dat het gebruik van onze database bevat op Made-in-China.com is op eigen risico. FOCUS is niet verantwoordelijk voor de inhoud op deze database. FOCUS uitdrukkelijk wijst alle garanties van welke aard dan ook, of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. FOCUS geeft geen garantie dat onze database ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

U erkent en aanvaardt dat enig materiaal en / of data gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de database op Made-in-China.com wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheid en risico. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computer of verlies van gegevens die voortvloeien uit het downloaden van dergelijk materiaal en / of gegevens.

Made-in-China.com, FOCUS, haar functionarissen, directeuren, eigenaren, agenten en werknemers, is niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enig verlies of letsel als gevolg van het gebruik van de Aanbieding van Commissarissen of producten Directory op Made-in-zijn China.com, of voor enige beslissing of actie die door u in vertrouwen op inhoud in Aanbieding Board of Producten directeur. Made-in-China.com, FOCUS, haar functionarissen, directeuren, eigenaren, agenten en werknemers, is niet aansprakelijk naar u of iemand anders voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele, indirecte, of soortgelijke schade, zelfs als u gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, als gevolg van het gebruik of het onvermogen om de service te gebruiken.

Sommige jurisdicties staan ​​de exclusieve van bepaalde garanties, zodat een aantal van de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

12. Beveiliging

Made-in-China keurt strenge veiligheidsbeleid. Indien een lid zou moeten bemoeien met onze beveiligingsbeleid zij tijdelijk of permanent worden uitgesloten van het gebruik van Made-in-China.com en de bijbehorende diensten. Bovendien is de informatie gepubliceerd door de andere leden zal niet beschikbaar zijn voor de leden wier toegang tot Made-in-China.com is beëindigd.

13. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord en houd Made-in-China.com, FOCUS, haar functionarissen, directeuren, eigenaren, agenten en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van het Bod Board of product Directory op Made-in-China.com, de schending van deze voorwaarden door u, of de inbreuk door u of een andere gebruiker van Aanbieding Board of Product List met behulp van uw computer, van enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit. FOCUS behoudt zich het recht, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over enige zaak die anderszins aan schadeloosstelling door u onderwerp aannemen.

14. Bevoegdheid

De interpretatie en toepassing van deze overeenkomst, alsmede geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, worden behandeld in overeenstemming met de wetten van de Volksrepubliek China. Elke partij is van toepassing op Nanjing Pukou People's Court, die de bevoegdheid van de geschillen houdt.

15. Auteursrecht

De inhoud van deze websites zijn Copyright © 2014 door Focus Technology Co., Ltd.

Reproductie, geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Focus Technology Co Ltd is verboden. Alle rechten voorbehouden.

Voor meer informatie over Made-in-China.com, klik hier.